11 Ιουν 2009

Ανακοίνωση του Κ.Ε.Α για το αποτέλεσμα των ΕυρωεκλογώνΕίμαστε ευχαριστημένοι από τη μεγάλη επιτυχία του Αριστερού Μπλοκ (Πορτογαλία, 3 ευρωβουλευτές), του Μετώπου της Αριστεράς (Γαλλία, 5 ευρωβουλευτές), του AKEL (Κύπρος, 2 ευρωβουλευτές) και του κόμματος Η Αριστερά (Γερμανία, 8 ευρωβουλευτές), που δείχνει ότι η Αριστερά στην Ευρώπη είναι μια σχετική δύναμη. Μαζί με τους εκλεγμένους υποψηφίους από το Κομμουνιστικό Κόμμα Βοημίας, Μοραβίας (Τσεχία, 4 ευρωβουλευτές), του Συνασπισμού /ΣΥΡΙΖΑ (Ελλάδα, 1 ευρωβουλευτής) και της Ενωμένης Αριστεράς (Ισπανία, 2 ευρωβουλευτές) θα συμμετέχουν στην GUE/ NGL και θα προσπαθήσουν για την ανάδειξή της σε μια ισχυρή ομάδα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Lothar Bisky, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, υπογράμμισε την πετυχημένη συνεργασία και αλληλεγγύη όλων των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Αριστεράς κατά τη διάρκεια της κοινής εκστρατείας του ΚΕΑ τους τελευταίους 12 μήνες. «Η κοινή εκλογική πλατφόρμα ήταν μόνο η αρχή. Θα συνεχίσουμε και τώρα να παλεύουμε για τους κύριους στόχους μας, ειδικότερα για υψηλότερα κοινωνικά πρότυπα, περισσότερη δημοκρατία και αφοπλισμό» δήλωσε ο Lothar Bisky τη νύχτα των εκλογών. Εντούτοις, τα αποτελέσματα των αριστερών κομμάτων στις ευρωπαϊκές εκλογές δεν αποτελούν επιτυχία. Η νέα ομάδα GUE/NGL θα μετρήσει επτά μέλη λιγότερα απ' ό,τι το 2004-2009, παρατηρεί ο Lothar Bisky.

Αυτό δείχνει την ανάγκη, η Αριστερά να μπει στον δρόμο μιας στενής συνεργασίας προκειμένου να υπερνικηθεί ο κατακερματισμός της, πρόσθεσε.

Η πικρή ήττα της Αριστεράς στην Ιταλία είναι παράλληλη με μια ανησυχητική αύξηση της δύναμης της ακροδεξιάς. Όπως στην Αυστρία, την Ουγγαρία και τις Κάτω Χώρες, τα ακροδεξιά και κατά των μεταναστών κόμματα έχουν συγκεντρώσει τις ψήφους πολλών πολιτών της ΕΕ, σηματοδοτώντας μια σαφή μετατόπιση της Ευρώπης προς τα δεξιά. Περισσότερο από ποτέ, πρέπει να λάβουμε συνεπή μέτρα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του φασισμού, του ακραίου εθνικισμού και να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε τα δικαιώματα εκείνων που υφίστανται διακρίσεις.

Η Ευρωπαϊκή Αριστερά θα στηρίξει την δημιουργία μιας ισχυρής κοινοβουλευτικής ομάδας που θα είναι σε θέση να αλλάξει τις πολιτικές της ΕΕ για μια κοινωνική, δημοκρατική, ειρηνική και αλληλέγγυα Ευρώπη.

We are happy about the great success of Bloco de Esquerda (Portugal, 3 MEPs), Front de Gauche (France, 5 MEPs), AKEL (Cyprus, 2 MEPs) and Die Linke (Germany, 8 MEPs), which shows that the Left is a relevant force in Europe. Together with the elected candidates from the Communist Party of Bohemia and Moravia (Czech Republic, 4 MEPs), Synaspismos/SYRIZA (Greece, 1 MEP) and IU-IPV-EUiA (Spain, 2 MEPs) they will join the GUE/NGL and strive for a strong group in the next European Parliament.

Lothar Bisky, chairman of the European Left, underlines the successful cooperation and solidarity of all the European Left parties during the last 12 months for the common EL campaign. "The common electoral platform was just the beginning. We will now continue to fight for our main goals, especially for higher social standards, more democracy and disarmament," states Lothar Bisky in the election night.

However, the results of the left parties in the European elections are not a success. The new GUE/NGL group will count up to seven members less than in 2004-2009, remarks Lothar Bisky. It shows the necessity to go on the way of a closed cooperation of the Left in order to overcome its fragmentation, he adds.

The bitter defeat of the Left in Italy goes along with an alarming increase in power of the extreme right. Like in Austria, Hungary and the Netherlands, far-right and anti-immigration parties have gathered the votes of many EU citizens, determining a clear shift of Europe to the right. More than ever, we must take consistent action against racism, xenophobia, fascism, ultra-nationalism and protect and promote the rights of those who are discriminated.

The European Left will stand together in support of a powerful parliamentary group in order to be able to change EU policies for a social, democratic, and peaceful Europe in solidarity.

Δεν υπάρχουν σχόλια: