17 Οκτ 2008

Μέγα – Ιχθυοκαλλιέργειες στον Πόρο

Ουσιώδης όρος για τη Βιώσιμη ανάπτυξη είναι τα ολοκληρωμένα χωροταξικά σχέδια. Λόγω της μακρόχρονης απουσίας ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού, ο ν. 2242/94 δίνει τη δυνατότητα καθορισμού της θέσης εγκατάστασης δραστηριοτήτων όπως οι ιχθυοκαλλιέργειες, με τη διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης και με συνεκτίμηση στοιχείων χωροταξικού σχεδιασμού της ευρύτερης περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο στο νησί του Πόρου λειτουργούν σήμερα τέσσερις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, στις οποίες προγραμματίζεται να προστεθούν άλλες δύο πολλαπλάσιας έκτασης και παραγωγής. Οι εγκαταστάσεις αυτές λειτουργούν είτε χωρίς άδεια λειτουργίας, είτε χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και με πολλαπλάσια από την εγκεκριμένη παραγωγή. Οι εκμισθωμένες θαλάσσιες εκτάσεις φθάνουν σήμερα τα 300 στρέμματα και η παραγωγή υπερβαίνει τους 2.500 τόνους ετησίως, ενώ σύμφωνα με τις άδειες εκμετάλλευσης δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 600 τόνους ετησίως. Αυτό σημαίνει οκτώ τόνους αποβλήτων ημερησίως και νερά ακατάλληλα για κολύμβηση (σύμφωνα με αναλύσεις υδάτων του ΠΑΚΟΕ).
Το εθνικό χωροταξικό προβλέπει τη δημιουργία Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) – μία εκ των οποίων σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στην περιοχή Μεθάνων – Πόρου- Τροιζηνίας και θα απαγορεύει άλλες χρήσεις όπως την αλιεία και τον τουρισμό. Και τούτο διότι οι υδατοκαλλιέργειες θεωρούνται και εντάσσονται στην ανώτατη κατηγορία μη φιλικών προς το περιβάλλον δραστηριοτήτων, οπόταν η χωροθέτησή τους πρέπει να αποφεύγεται στις προστατευόμενες και ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές. Ο Πόρος σύμφωνα με το κατατεθειμένο Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού προβλέπεται να ενταχθεί στην κατηγορία Β1 (αναπτυσσόμενες περιοχές με περιθώριο ανάπτυξης μαζικού τουρισμού) και όχι στην κατηγορία Β2 (με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού) που υπάγονται τα νησιά και οι περισσότερες παράκτιες περιοχές της Ελλάδας και η οποία εξασφαλίζει 13 ρητές κατευθύνσεις για τη διατήρηση, προστασία και ανάπτυξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την ήπια ανάπτυξη και την παράλληλη προώθηση φιλικού προς το περιβάλλον αγροτικών δραστηριοτήτων. Η ένταξη λοιπόν του Πόρου στην κατηγορία Β1 θα επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση των νερών αλλά και την γενικότερη φυσιογνωμία του νησιού, καθόσον οι εκτεταμένες υδατοκαλλιέργειες καθορίζουν τις δραστηριότητες γενικότερα.
Παρόλα αυτά μέχρις ότου αυτές καθορισθούν οι κατηγορίες και οι χωροθετήσεις, οι ήδη εγκατεστημένες μονάδες πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας τους και να ελέγχονται οι όροι που θέτουν σε θέματα έκτασης και παραγωγής.
Oι μετρήσεις του φορτίου των νερών δείχνουν αυξημένη παραγωγή στις εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών του Πόρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: