8 Οκτ 2008

Οικολογική καταστροφή στις εκβολές του Πείρου

Tο φαινόμενο του μαζικού θανάτου ψαριών στις εκβολές του Πείρου ποταμού στον Αλισσό Αχαΐας, δημιούργησε για μια ακόμη φορά έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το ίδιο φαινόμενο είχε παρατηρηθεί το Νοέμβριο του 2007 και σύμφωνα με τους ελέγχους της Ειδικής υπηρεσίας Επιθεωρητών περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ) είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας από 5 βιομηχανίες της ΒΙΠΕ Πατρών.

Παρά το γεγονός ότι οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάστηκαν στην οικεία Εισαγγελία και έγινε εισήγηση για επιβολή διοικητικού προστίμου, τα ίδια φαινόμενα επαναλαμβάνονται. Η επανάληψη του φαινομένου δείχνει ξεκάθαρα πως ένα χρόνο μετά το πρώτο συμβάν η πολιτεία δεν έπραξε τα δέοντα, σε ότι αφορά τη ρύπανση από τη βιομηχανική περιοχή, μιας και ο βιολογικός καθαρισμός στην Κ. Αχαΐα έδειχνε τους προηγούμενους μήνες να έχει αντιμετωπίσει μια σειρά προβλημάτων που «νέκρωναν» την εκβολή του Πείρου.

Οι κάτοικοι εκφράζουν την αγωνία τους για την επανάληψη τέτοιων φαινομένων και οραματίζονται στη θέση της σημερινής «χαβούζας» των εκβολών του Πείρου, τη δημιουργία ενός οικολογικού πάρκου σαν δείγμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: