2 Νοε 2008

Εκποίηση από την ΚΕΔ τμήματος δημόσιας γης στη Λάμπη της Κω

Η ΚΕΔ (Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου) έχει προχωρήσει στη διακήρυξη δημοπρασίας εκποίησης 13.500μ2 στην Κω στην παραλία της Λάμπης. Η εν λόγω έκταση βρίσκεται κάτω από το δρόμο και προς τη θάλασσα εντός της ΚΜ2708 Γαιών Κω Εξοχής και βρίσκεται εντός της ΖΟΕ 1 (ΦΕΚ 427Δ/16-6-1989) όπου δυστυχώς προβλέπονται κτιριακές εγκαταστάσεις με συντελεστή δόμησης 0,02 και ύψος 4μ. Όμως, η περιοχή αυτή είναι οικολογικά ευαίσθητη και το τοπίο είναι ιδιαίτερα μοναδικό και διακριτό με οικοσύστημα αμμολόφων και αμμοθινών, πλούσια χλωρίδα όπως κέδροι, παγκράτια, μανδραγόρας και κρινάκια. Επιπλέον, είναι περιοδικός τόπος επώασης θαλάσσιων χελωνών (καρέτα-καρέτα, τριώνιξ και μύδας).

Η εξέλιξη της περιοχής εάν ολοκληρωθεί η εκποίηση είναι προδιαγεγραμμένη. Θα ιδιωτικοποιηθεί και θα γίνει αντικείμενο υπερεκμετάλλευσης, ανοίγοντας το δρόμο και σε γειτονικά τμήματα για ανάλογη «αξιοποίηση» αφαιρώντας κάθε δυνατότητα σχεδιασμού της περιοχής με βάση συλλογικές ανάγκες και προτεραιότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: