18 Νοε 2008

Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Αρκαδία

Προκειμένου η Ελλάδα να γλιτώσει τα πρόστιμα (34.000 € για κάθε ημέρα λειτουργίας των σκουπιδότοπων!) που θα αρχίσουν να «πέφτουν» σαν .. βροχή από την πρώτη ημέρα του 2009, η Περιφέρεια Πελοποννήσου επεξεργάστηκε ένα σχέδιο το οποίο προβλέπει όλα τα σκουπίδια της Αρκαδίας να συγκεντρώνονται σε ένα χώρο στη ΒΙ.ΠΕ., να δεματοποιούνται και μετά να πηγαίνουν σε έναν χώρο προσωρινής αποθήκευσης, ο οποίος θα γίνει στον Αχλαδόκαμπο. Για την δουλειά αυτή παραχωρήθηκε μία έκταση στο Βιολογικό Καθαρισμό της Τρίπολης (στη Βιομηχανική Περιοχή) η οποία ανήκει στο Δήμο Τρίπολης, χωρίς να υπάρξει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και της ΔΕΥΑΤ, γεγονός που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.
Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει σ’ ένα κτίριο 250-300 τμ να εισέρχονται καθημερινά 300 περίπου τόνοι σκουπιδιών του Ν. Αρκαδίας οι οποίοι θα συμπιέζονται, στη συνέχεια θα δεματοποιούνται και θα μεταφέρονται για εναπόθεση σε κάποιο σημείο της Κοινότητας του Αχλαδόκαμπου. Ουσιαστικά αυτό θα σημάνει την παρέλαση μέσα και γύρω από την Τρίπολη περίπου 50 απορριμματοφόρων, σε ημερήσια βάση, που θα μεταφέρουν τα σκουπίδια, από όλο το νομό, στη ΒΙ.ΠΕ., και τα τοξικά απόβλητα από την συμπίεση αυτών των απορριμμάτων, θα πέφτουν στη Βολιμή, αφού ο Βιολογικός της Τρίπολης δεν έχει τη δυνατότητα να διαχωρίζει τα τοξικά από τα μη τοξικά απόβλητα και να εκτελείται κατάλληλη επεξεργασία και κατά συνέπεια κινδυνεύουν να διατίθενται πλημμελώς επεξεργασμένα στη Βολιμή.
Οι κάτοικοι ανησυχούν για το πρόγραμμα αυτό που σύμφωνα με τη γνώμη τους στέλνει προς αχρήστευση και μάλλον αργότερα προς καύση, χρήσιμα υλικά που αποτελούν το 60% περίπου των απορριμμάτων τους.
Για όλους αυτούς τους λόγους θα έπρεπε να δοθεί οριστική λύση του προβλήματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όχι μόνο στην περιφέρεια της Πελοποννήσου αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, ακολουθώντας τους κανόνες της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης που είναι διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και τέλος δημιουργία ΧΥΤΥ και εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: