7 Νοε 2008

Παράνομη υλοτομία στον Όλυμπο

Ο Όλυμπος, είναι η πλουσιότερη σε χλωρίδα περιοχή της Ελλάδας, με περίπου 1700 είδη και υποείδη που αντιστοιχούν στο 25% της ελληνικής χλωρίδας. Η σημασία του Δρυμού έχει αναγνωριστεί από την Ε.Ε που έχει συμπεριλάβει τον Όλυμπο στις « Σημαντικές για την Ορνιθοπανίδα Περιοχές της Ε.Ε.», αλλά και παγκόσμια από την UNESCO που ανακήρυξε τον Όλυμπο « Διατηρητέο Οικοσύστημα της Παγκόσμιας Βιόσφαιρας».

Με ειδική νομοθεσία έχει απαγορευτεί κάθε είδους εκμετάλλευσης στην ανατολική πλευρά του βουνού σε έκταση 40.000 στρεμμάτων που αντιπροσωπεύει τον πυρήνα του Δρυμού.

Ωστόσο νέο κρούσμα παράνομης υλοτομίας, καταγγέλθηκε πρόσφατα από την εταιρεία «Φίλοι του Περιβάλλοντος – Πιερία 2008», στο μονοπάτι που ξεκινά από την Αγία Κόρη Βροντούς και καταλήγει στην Πετρόστρουγκα. Δεκάδες δέντρα, μικρά και μεγάλα, κυρίως αριές έχουν κοπεί, ενώ τα κλαδιά τους ξεραίνονται δίπλα στην κοίτη του ρέματος. Η καταστροφή που συντελείται στο βουνό συμβάλλει από τη μια, στην αισθητική υποβάθμιση της περιοχής και από την άλλη, στον κίνδυνο πυρκαγιάς από τα πεσμένα ξερά κλαδιά με ολέθριες συνέπειες όχι μόνο στη χλωρίδα και την πανίδα του βουνού αλλά και στα υδάτινα αποθέματα της Κατερίνης, αφού το συγκεκριμένο ρέμα τροφοδοτεί με νερό την πόλη .

Δεν υπάρχουν σχόλια: