13 Νοε 2008

Στον κατάλογο του Πρωτοκόλλου του Μοντρέ οι περισσότεροι υγρότοποι της Ελλάδας

Το Δέλτα του Έβρου προστατεύεται από τη συνθήκη Ραμσάρ και αποτελεί μαζί με τις λίμνες Μικρή Πρέσπα και Κερκίνη τους μοναδικούς υγροτόπους που ευτυχώς ακόμη δε συγκαταλέγονται στο πρωτόκολλο Μοντρέ. Η Συνθήκη Ραμσάρ προβλέπει ρητά προστατευτικό καθεστώς για τους υγρότοπους διεθνούς σημασίας και στο Πρωτόκολλο του Μοντρέ εντάσσονται εκείνοι οι υγρότοποι Ραμσάρ, των οποίων οι αλλαγές στην περιβαλλοντική κατάσταση συνέβησαν, συμβαίνουν ή πρόκειται πιθανά να συμβούν και κρίνονται ιδιαίτερα ανησυχητικές.
Ο διεθνούς σημασίας υγρότοπος με το σπάνιο ορνιθολογικό πλούτο (304 είδη πουλιών σε σύνολο 408 ειδών της Ελλάδας, ζουν στο Δέλτα του Έβρου), αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων όπως μείωση των ιζημάτων και αύξηση της διάβρωσης των ακτών, μείωση των πληθυσμών σπάνιων πουλιών και θηλαστικών της περιοχής, υφαλμύρωση των υπογείων υδάτων, λαθροθηρία αλλά και αύξηση παράνομων κτισμάτων που υποβαθμίζουν τη χλωρίδα και ρυπαίνουν την περιοχή.
Σύμφωνα με το ψήφισμα 15.12.1 της 7ης COP του 1999 (Σύνοδος των συμβαλλόμενων μερών της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη βιολογική ποικιλότητα), οι συγκεκριμένοι τρεις ελληνικοί υγρότοποι Ραμσάρ εξαιρέθηκαν από τον κατάλογο του Πρωτοκόλλου του Μοντρέ λόγω των μέτρων που η Ελλάδα είχε λάβει τότε για την προστασία και τη διαχείριση τους. Ωστόσο, η σημαντική υποβάθμιση της περιβαλλοντικής κατάστασης του Δέλτα Έβρου απαιτεί την επαναξιολόγησή του για ένταξη στον εν λόγω κατάλογο. Συγκεκριμένα, το WWF Ελλάς κατέθεσε σχετικό υπόμνημα στη 10η Σύνοδο των συμβαλλόμενων μερών της συνθήκης Ραμσάρ, καταγράφοντας την επιδεινούμενη κατάσταση του Δέλτα και ζητώντας να περιληφθεί το Δέλτα στον κατάλογο Μοντρέ προκειμένου να ληφθούν κατά προτεραιότητα μέτρα προστασίας και διατήρησής του.
Στη χώρα μας, 8 στους 11 υγρότοπους ανήκουν στον κατάλογο του Πρωτοκόλλου του Μοντρέ της συνθήκης Ραμσάρ, γεγονός που αποδεικνύει την αναποτελεσματική προστασία και διαχείρισή τους και επιπλέον αναδεικνύει την αδιαφορία του ΥΠΕΧΩΔΕ που αθετεί ακόμη και τις υποχρεώσεις του προς τη Σύνοδο, όπως την αποστολή εθνικής αναφοράς αξιολόγησης για τους ελληνικούς υγροτόπους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: